Empresa

Ingènia, enginyeria i assessorament, S.L. centra la seva activitat en l’enginyeria i assessorament en tecnologia, i té per objectiu oferir un servei complet al Client, responsabilitzant-se de tots els estadis que hi ha entre l’especificació i l’assoliment del producte o servei contractat.

Les principals àrees de treball són tres:

La industrial i de telecomunicació

Hi tindrien cabuda projectes per construir i/o reformar instal·lacions industrials i xarxes de distribució elèctriques, el disseny i provisió dels serveis principals en edificis (electricitat, gas, telecomunicació,…), incloent-hi també les pertinents tramitacions i certificacions.

Les energies renovables

La millora de les tecnologies de fabricació i l’increment de la demanda, han fet que puguin arribar a ser rentables tant per processos industrials com a la llar, principalment l’energia solar tèrmica i fotovoltaica.

L’automatització i telecontrol

Les tècniques de control automàtic i telecontrol de processos de caire industrial o agropecuari. Un exemple el tindríem en el control remot d’instal·lacions o establiments aïllats quant a subministrament elèctric i de comunicacions, on s’incorporen tècniques de captació d’energia solar i tècniques innovadores en telecomunicació. També ho serien el control automàtic de xarxes de subministrament d’aigua, processos de refrigeració industrial, seguretat i televigilància, sistemes de reg, i en general, qualsevol procés que pugui ser automatitzat